Existuje nějaké riziko, když budu dřevěnou podlahu čistit jiným čističem?

Aby vaše podlaha byla dokonale čistá, několikrát týdně dřevo vytřete vlhkým mopem. Tím zmírníte výskyt bakterií na podlaze. Můžete ji vytřít přípravkem s neutrálním pH faktorem. Nedoporučuje se používat abrazivní a korozivní přípravky, jako jsou ocet, chlór nebo čpavek:

* Ocet: dřevěná podlaha velmi trpí při čištění přípravky obsahujícími ocet. Tento produkt způsobuje nerovnosti a praskliny na podlaze a může ji při čištění nenávratně poškodit.

* Chlór: Na čištění dřevěné podlahy se nedoporučuje používat chlór, protože jeho abrazivní schopnost může ze dřeva odstranit barvu a odbarvit ji.

* Čpavek: Ten může poškodit lak podlahy a způsobit její popraskání.

ALEX proto doporučuje používat čističe, jako ty, které najdete v řadě Extra síla a Extra péče.