Právní upozornění

Právní upozornění

Identifikace vlastníka webových stránek:

Vlastníkem těchto webových stránek je společnost GRUPO AC MARCA, S.L. se španělským daňovým identifikačním číslem (NIF) B-61711503 a se sídlem na ulici Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španělsko, která je mateřskou společností obchodní skupiny AC Marca. 

Duševní a průmyslové vlastnictví:

Vzhled stránky, loga, značky a jiné osobité symboly uvedené na webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím společnosti AC Marca a jsou chráněny odpovídajícími právy o duševním a průmyslovém vlastnictví.

Odkazy na externí webové stránky:

Webové stránky společnosti AC Marca mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost AC Marca se zříká jakékoli odpovědnosti za jejich obsah. Veškerá rizika související s jejich používáním budou výhradní odpovědností uživatele.

Stejně tak nenese společnost AC Marca odpovědnost za zákonnost webových stránek třetích stran, ze kterých je možné získat přístup na tyto webové stránky.

Odpovědnost za obsah:

Jako vlastník těchto webových stránek si společnost AC Marca za účelem jejich aktualizace, přidání informací, úpravy, opravy nebo odebrání zveřejněného obsahu nebo designu stránek vyhrazuje právo, provádět tyto změny bez povinnosti předchozího upozornění.

Společnost AC Marca rovněž není odpovědná za použití informací zveřejněných na těchto webových stránkách třetími stranami ani za škody a ztráty, které mohou být Uživatelům na základě zde uvedených informací způsobeny.

Reprodukce obsahu:

Jakákoli reprodukce obsahu zveřejněného na těchto webových stránkách, celková nebo částečná, je zakázána.

Příslušné právní předpisy:

Výklad podmínek tohoto právního upozornění, jakož i jakýchkoli dalších záležitostí souvisejících se službami tohoto webového portálu v případě jakýchkoli sporů nebo konfliktů, se bude řídit podle platných španělských právních předpisů.