Zásady ochrany soukromí

 

Ve společnosti AC Marca vás chceme doprovázet v každodenním životě, předvídat a plnit vaše potřeby, abychom pomocí našich produktů a služeb zlepšovali kvalitu vašeho života.

Prostřednictvím našich Zásad ochrany soukromí jsme zavázáni k ochraně osobních údajů našich uživatelů. Zavádíme rovněž novinky u našich kontrolních mechanismů a poskytujeme tak našim uživatelům větší ochranu jejich osobních údajů.

V souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů Evropské unie (dále jen GDPR) vás chceme seznámit s našimi Zásadami ochrany soukromí.

 

 

V Barceloně (Španělsko), 25. května 2018

Skupina AC Marca, S.L.